Zlatá sála

Zlatá sála je najreprezentatívnejšou miestnosťou Bojnického zámku. Anjelský strop je zlátený lístkovým zlatom, steny skrášľujú najcennejšie obrazy v Bojnickom zámku.

Cenový výmer:

Svadobný obrad 337,00 €
Svadobný obrad, ak jeden zo snúbencov je občanom Bojníc (zľava 40%) 204,00 €
Svadobný obrad, ak obaja snúbenci sú občania Bojníc (zľava 60%) 138,00 €

 


Priekopa

Rozľahlý priestor hradnej priekopy okolo zámku je vhodný na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a ostatných aktivít súvisiacich s činnosťou a programovou dramaturgiou múzea (podujatia, filmári) pod holým nebom i pre väčší počet osôb.

Cenový výmer:

Prenájom na jednu kultúrno - spoločenskú akciu v trvaní do 24 hodín 1250,00 €

Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Platnosť a účinnosť cenového výmeru je od 1.4.2015.

K prenájmu sú účtované prevádzkové náklady v závislosti od charakteru prenájmu.

Rezervácie na prenájom priestorov zasielajte v písomnej podobe na Oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom (rezervacie@bojnicecastle.sk).

späť