Huňadyho okruh

Zažite s nami zromantizovaný príbeh stredoveku a zoznámte sa s troma generáciami zaujímavých mužov.

UPOZORNENIE: Huňadyho okruh je v čase od začiatku novembra do konca marca vyňatý z ponuky múzea.
V mimosezónnom období môžete navštíviť ZIMNÝ OKRUH.

Prehliadková trasa

Huňadyho okruh predstavuje návštevníkom život stredoveku optikou 19. storočia. Vysvetľuje a názorne ukazuje, ako posledný majiteľ zámku retrospektívne vnímal architektúru a krásu stredoveku a toto obdobie zakomponoval do architektúry romantického zámku.

Zámok v toku času

Prehliadková trasa zahŕňa jedinečné priestory rozsiahleho Huňadyho traktu a celého Stredného hradu. Zaujímavým spestrením prehliadky tohto okruhu je aj multimediálna prezentácia Zámok včera a dnes, ktorá atraktívnou formou ponúka návštevníkom možnosť spoznávať zámok v toku času.

Kto boli Huňadyovci?

V akom vzťahu boli s Korvínovcami? Bol Bojnický zámok skutočne svadobným darom nemanželskému synovi? Huňadyho okruh prináša odpovede aj na tieto otázky.

Multimediálny sprievodca

Prehliadka prebieha individuálne, bez skupiny a lektorského výkladu. Na dôležité skutočnosti a zaujímavé doplnenia upozorní návštevníkov multimediálny sprievodca.

Zvýhodnené vstupné

Okruh je možné absolvovať samostatne alebo v kombinácii s Pálfiho okruhom. V prípade prehliadky oboch okruhov súčasne je možné využiť zvýhodnené vstupné.