Pálfiho okruh

Spoznajte príbeh veľkolepej prestavby hradu na romantický zámok a zoznámte sa s mužom, ktorý sa o ňu pričinil.

Prehliadková trasa

Pálfiho okruh predstavuje osobnosť grófa Jána Pálfiho a zároveň prináša to najlepšie z dobového bývania šľachty. Prehliadková trasa sa začína v priestoroch Grófskeho bytu, v súkromných komnatách grófa. Pokračuje prehliadkou zámockej kaplnky  ukrývajúcej vzácny Bojnický oltár  a vedie miestnosťami zámockého apartmánu doplneného o cenné umelecké diela.

Rodinná hrobka

Záver okruhu vedie kroky návštevníkov do rodinnej hrobky, v ktorej našiel miesto posledného odpočinku aj tento šľachtic.

Travertínová jaskyňa

Posledným zastavením Pálfiho prehliadkového okruhu je unikátna prírodná travertínová jaskyňa nachádzajúca sa priamo pod Bojnickým zámkom.

Kto bol Ján Pálfi?

Z akej rodiny pochádzal? Čo ho viedlo k prestavbe zámku? Prehliadka Pálfiho okruhu prináša odpovede aj na všetky tieto otázky.

Prehliadka so sprievodcom

Prehliadka prebieha so sprievodcom, v skupine s lektorským výkladom. Pravidelné vstupy podľa aktuálneho počtu návštevníkov.

Zvýhodnené vstupné

Pálfiho okruh je možné absolvovať samostatne alebo v kombinácii s Huňadyho okruhom. V prípade prehliadky oboch okruhov súčasne je možné využiť zvýhodnené vstupné.