Skip to main content

Rozprávkový zámok

25. ročník návštevnícky obľúbeného podujatia venovaného rozprávkam a zábave.

14.6. - 18.6.2023 21.6. - 25.6.2023
8:00 - 18:00 hod.

O podujatí

Rozprávkový zámok vznikol ako reakcia na návrhy a predstavy návštevníkov, spojených  s filmovými a televíznymi rozprávkami realizovanými v interiéroch a exteriéroch Bojnického zámku. Toto podujatie v sebe spája rozprávkové predispozície romantickej kultúrnej pamiatky  s čarom slovenských ľudových, ale i zahraničných rozprávok. Je to náučná a ušľachtilá zábava pre deti, mládež i dospelých.

Počas jubilejného 25. ročníka podujatia predstavíme návštevníkom tieto rozprávky:

  1. Žabí princ
  2. Pyšná princezná
  3. Kráľ času

Vybrané tri kráľovské rozprávky majú podčiarknuť výnimočnosť jubilejného ročníka a pozdvihnúť ho na skutočne kráľovskú úroveň. Návštevníkov pozvú nahliadnuť do života na kráľovskom dvore a spoznať osudy členov kráľovských rodín.

Princezná, ktorá vždy dodrží svoje slovo, zachráni začarovaného žabieho princa, dobrosrdečný princ vylieči z márnotratnosti pyšnú princeznú a kráľ času nás naučí vážiť si v živote to dôležité.

Podujatie Rozprávkový zámok 2023 bude prebiehať v termíne od 14.6.2023 do 18.6.2023 a od 21.6.2023 do 25.6.2023 v čase od 08:00 do 18:00 hod.

Rezervácie vstupov na podujatie Rozprávkový zámok 2023 na pracovné dni pre skupiny minimálne 15 osôb zabezpečujeme na tel. čísle +421-46-2452-117 od pondelka 17.4.2023 od 9:00 hod.

Upozornenie: Držiteľom ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS sa počas podujatia zľava neposkytuje.

Vstupné

Dospelý
15,00 €
Dôchodca na 62 rokov
11,00 €
Študent od dovŕśenia 15 do dovŕšena 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26
11,00 €
Držiteľ ZŤP
11,00 €
Sprievodca ZŤP-S
11,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 do dovŕšenia 15 rokov
8,00 €
Dieťa od dovŕšenia 2 do dovŕšenia 6 rokov
5,00 €
Dieťa do dovŕšenia 2 rokov
zdarma
Držiteľ ZŤP-S
zdarma