Skip to main content

Rozprávkový zámok

25. ročník návštevnícky obľúbeného podujatia venovaného rozprávkam a zábave.

14.6. - 18.6.2023 21.6. - 25.6.2023

O podujatí

Rozprávkový zámok vznikol ako reakcia na návrhy a predstavy návštevníkov, spojených  s filmovými a televíznymi rozprávkami realizovanými v interiéroch a exteriéroch Bojnického zámku. Toto podujatie v sebe spája rozprávkové predispozície romantickej kultúrnej pamiatky  s čarom slovenských ľudových, ale i zahraničných rozprávok. Je to náučná a ušľachtilá zábava pre deti, mládež i dospelých.

Počas jubilejného 25. ročníka podujatia predstavíme návštevníkom tieto rozprávky:

  1. Žabí princ
  2. Pyšná princezná
  3. Kráľ času

Vybrané tri kráľovské rozprávky majú podčiarknuť výnimočnosť jubilejného ročníka a pozdvihnúť ho na skutočne kráľovskú úroveň. Návštevníkov pozvú nahliadnuť do života na kráľovskom dvore a spoznať osudy členov kráľovských rodín.

Princezná, ktorá vždy dodrží svoje slovo, zachráni začarovaného žabieho princa, dobrosrdečný princ vylieči z márnotratnosti pyšnú princeznú a kráľ času nás naučí vážiť si v živote to dôležité.

Podujatie Rozprávkový zámok 2023 bude prebiehať v termíne od 14.6.2023 do 18.6.2023 a od 21.6.2023 do 25.6.2023 v čase od 08:00 do 18:00 hod.

Vstupné