Skip to main content

Sprítomnenie pamäti

Výstava, na ktorej sú vedľa seba umiestnené diela sochára Jozefa Damka a maliara Dávida Bátoru.

2023

O podujatí

Výstava, na ktorej sú vedľa seba umiestnené diela sochára Jozefa Damka a maliara Dávida Bátoru. Spojenie diel týchto dvoch autorov prináša komparáciu umeleckého uvažovania o histórii z obdobia prelomu 19. a 20. storočia a toho súčasného.

Veľkú časť tvorby sochára Jozefa Damka v prvej tretine 20. storočia predstavujú pamätníky, ktoré realizoval prevažne v Budapešti. Väčšina prezentovaných diel na tejto výstave sú návrhy k sochárskym realizáciám. Z tohto dôvodu materiálovo prevažuje hlina a sadra. V nich ľahšie hľadal správnu formu.

Iný prístup zachytávania pamäti sprostredkuje v maľbách Dávid Bátora. Zameriava sa na pamäť odchádzajúcu až miznúcu. V jeho maľbách sú deštruované architektúry vymazávané
z reálneho života nezáujmom ľudí a zároveň prirodzenou pohlcujúcou činnosťou prírody. V jeho maľbe sa prelínajú história a súčasnosť až do chaosu, strácame orientáciu, postupne prestáva byť jasné, o aké miesta sa jedná.

Výstava je prístupná verejnosti na požiadanie.

Vstupné

Súčasť prehliadkového okruhu