Vstupné do expozícií

Prehliadka "Zámockého okruhu"

Dospelý 1 osoba

11,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

8,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

7,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma


Prehliadka "Galerijného okruhu"

Dospelý 1 osoba

11,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

8,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

7,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 4,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma

 


Prehliadka komplexná "Zámocký" a "Galerijný okruh"

Dospelý 1 osoba

15,00 €

Dôchodca nad 65 rokov

10,00 €

Študent od dovŕšenia 15 do dovŕšenia 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26

9,00 €

Držiteľ ZŤP, sprievodca ZŤP-S 7,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5,50 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov 1,50 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZŤP-S, ZMS zdarma


Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním
(vstup max. 4 osoby)

150,00 €

Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním
(vstup 5 až 10 osôb)

300,00 €

 

Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru. Podrobnosti nájdete v sekcii Kalendár podujatí

 


Na základe príkazu Ministerstva Kultúry SR na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb je prvú nedeľu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú dostanete v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.