Kontakty

Informácie o prehliadkach a rezerváciách

SNM – Múzeum BOJNICE
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice, Slovensko

IČO:00164721
DIČ:2020603068
IČDPH:SK2020603068

Riaditeľ múzea a Sekretariát

Ing. Mikuláš LETAVAY
riaditeľ

RNDr. Mgr. Kamila PÍŠOVÁ
asistentka riaditeľa

Oddelenie ekonomické

Ing. Iveta KRŠKOVÁ
vedúca oddelenia

Miroslava VIDOVÁ
mzdový a personálny účtovník

Oddelenie správy a muzealizácie zbierok

Ing. arch. Lívia REHÁKOVÁ
vedúca oddelenia

Mgr. Marek PÚČIK, PhD.
archivár

Mgr. Ladislav HORNÍK PhD.
dokumentátor

Mgr. Katarína MALEČKOVÁ
kurátor

Mgr. Andrej ALBERT
kurátor

Bc. Ivana JESENSKÁ
kurátor

Ing. Erik KLIŽAN
knihovník

Mgr. art. Gabriela GAJDOŠOVÁ
reštaurátor sochy

Radovan OBOŇA
umelecký rezbár

Bc. Dávid BÁTORA
konzervátor