Kontakty

SNM – Múzeum BOJNICE
Zámok a okolie 1
972 01 Bojnice, Slovensko

IČO:00164721
DIČ:2020603068
IČDPH:SK2020603068

Riaditeľ múzea a Sekretariát

Mgr. Igor SOCHA
riaditeľ múzea

RNDr. Mgr. Kamila PÍŠOVÁ
asistentka riaditeľa

Bc. Branislav LUKÁČ
kreatívny producent

Éva Pölhös
kreatívny producent

Oddelenie ekonomické

Ing. Iveta KRŠKOVÁ
vedúca oddelenia

Miroslava VIDOVÁ
mzdový a personálny účtovník

Oddelenie správy a muzealizácie zbierok

Ing. arch. Lívia Reháková
vedúca oddelenia

Mgr. Katarína MALEČKOVÁ
kurátor

Ing. Erik KLIŽAN
knihovník

Mgr. art. Gabriela GAJDOŠOVÁ
reštaurátor sochy

Bc. Dávid Bátora
konzervátor

Radovan OBOŇA
umelecký rezbár

Mgr. Andrej Albert
dokumentátor

Mgr. Marek Púčik, PhD.
archivár