Foto a video

SNM-Múzeum Bojnice v rámci portfólia služieb ponúka aj možnosť fotografovania a filmovania v priestoroch Bojnického zámku na komerčné aj nekomerčné účely.

Fotografií a videá

Individuálne prehliadky s fotografovaním a filmovaním sú určené predovšetkým na realizáciu svadobných či predsvadobných fotografií a videí. Spoplatnené sú jednorazovým poplatkom, ktorý sa hradí priamo v pokladni múzea pred vstupom na prehliadkovú trasu. Termín je potrebne si objednať vopred na info@bojnicecastle.sk.

Komerčné fotografie a filmovanie je spoplatnené hodinou sadzbou. Termín a podmienky realizácie je potrebné si vopred dohodnúť na marketing@bojnicecastle.sk.

Cenový výmer:

Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním (vstup max. 4 osoby)
150 €
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním na komerčné účely (vstup 5 až 10 osôb)
300 € / hodina

V prípade záujmu o filmovanie väčších rozsahov môžu zástupcovia produkčných či lokačných spoločností kontaktovať priamo vedenie oddelenie múzejnej komunikácie, marketingu a služieb návštevníkom (marketing@bojnicecastle.sk).