Podujatia

SNM-Múzeum Bojnice už tradične patrí medzi priekopníkov v oblasti produktov kultúrneho turizmu.

Písal sa začiatok posledného desaťročia minulého storočia a múzeum  zápasilo s výrazným poklesom návštevnosti. Nelichotivá situácia mohla položiť múzeum na kolená. Vtedajšie vedenie ale v nepriaznivej situácii objavilo príležitosť. Rozhodlo sa hľadať nové cesty, inovatívne prístupy a kreatívne postupy. Výsledkom boli zmeny v podobe zavedenia stálej lektorskej služby či využitia reprezentačných priestorov múzea na kultúrno-spoločenské a komerčné účely. Prijaté opatrenia priniesli zvýšenie nielen návštevnosti, ale aj záujmu o múzeum zo strany domácich i zahraničných médií. Zvýšenú návštevnosť bolo potrebné z prevažne letných mesiacov diverzifikovať na obdobie celého roka.

Ponuka múzea sa postupne rozširovala o divácky atraktívne kultúrno-spoločenské podujatia a návštevnosť múzea rozdelená do celého roka naďalej stúpala.

Múzeum sa postupne začalo pretvárať na centrum kultúrneho a spoločenského diania. Vedenie múzea postavilo pevné základy pre kultúrny turizmus. Nasledovalo inšpiratívne obdobie tvorby, kreovania, organizovania, ale aj skúšania, hľadania nových ciest a učenia sa smerujúce k múzeu ako centru kultúry, spoločenského a hospodárskeho  života. A toto obdobie vlastne trvá dodnes …

Podujatia na zámku