Detské prehliadky

SNM-Múzeum Bojnice ponúka v rámci programovej štruktúry aj vzdelávacie programy pre detských návštevníkov.

Školské kolektívy si môžu vybrať z dvoch druhov prehliadok.

Čarovný príbeh pána Bartolomeja

Čarovný príbeh pána Bartolomeja je vzdelávací program určený primárne pre materské školy.  Program je možné po drobnej úprave realizovať aj pre 1. – 3.  ročník základnej školy.

Čarovný príbeh pána Bartolomeja je prechádzka expozíciou múzea v spoločnosti bábky pána Bartolomeja, ktorý detským návštevníkom predstaví život v zámku v minulosti.  Na príbehu malej slečny Agnes Turzovej spoločne s deťmi porovnáva život v období renesancie a v súčasnosti.

Cenový výmer:

Dospelý 1 osoba
9,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov
6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov
3,00 €
Pedagogický dozor /na skupinu 15 detí/
zdarma

Špeciálna prehliadka zámku určená pre školské kolektívy trvá približne 75 minút.
Návštevu je potrebné zarezervovať si vopred (info@bojnicecastle.sk).

Hra na minulosť

Hra na minulosť je vzdelávací program určený pre žiakov základných škôl. Nadväzuje na učebné osnovy hodín dejepisu a vlastivedy. Vhodný pre hlavne pre žiakov 4. – 5. ročníka.

Hra na minulosť je prehliadka expozície, počas ktorej slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku.

Cenový výmer:

Dospelý 1 osoba
9,00 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov
6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov
3,00 €
Pedagogický dozor /na skupinu 15 detí/
zdarma

Špeciálna prehliadka zámku určená pre školské kolektívy trvá približne 75 minút.
Návštevu je potrebné zarezervovať si vopred (info@bojnicecastle.sk).