Skip to main content

Sobáše

Upozorňujeme návštevníkov, že v čase konania sobášov býva Zlatá sála vyňatá z prehliadkovej trasy.