Múzeum bez bariér

V súčasnosti múzeum intenzívne pracuje na zavádzaní moderných technológií do zámku s cieľom zvýšiť komfort návštevníkov. Veríme, že pripravované novinky zlepšia kvalitu poskytovaných služieb a aj pre nevidiacich a slabozrakých návštevníkov.

Maketa Bojnického zámku

Aktuálne SNM-Múzeum Bojnice ponúka špeciálny prístup predovšetkým nevidiacim a slabozrakým návštevníkom. K dispozícii im je špeciálna maketa Bojnického zámku. Prispôsobený model architektúry zámku je zhotovený v mierke 1:100. Obsahuje popisy v Braillovom písme, ktoré označujú jednotlivé časti objektu.  Návštevníci vďaka modelu môžu získať hmatateľnú predstavu o architektonickej štruktúre stavby.
Maketa zámku je situovaná v interiéri zámockej kaplnky na II. hradnom nádvorí.

Nevidiaci a slabozrakí návštevníci môžu absolvovať prehliadku jednotlivých expozícií múzea za pomoci asistenčného psa. Asistenčné psy sú vyňaté zo zákazu vstupu do objektu múzea.