Prehliadkové okruhy

SNM-Múzeum Bojnice vás srdečne pozýva na prehliadku Bojnického zámku spojenú s prehliadkou jaskyne.

Prehliadka zámku a jaskyne

Navštívte tie najžiadanejšie a najzaujímavejšie priestory Bojnického zámku.