Vstupné

SNM-Múzeum Bojnice účtuje za prehliadku expozície vstupný poplatok. Výška sa odvíja od počtu a druhu zvolených prehliadkových okruhov. Návštevníci majú zároveň možnosť využiť niektorú z ponúkaných zliav.

Informácie

V pokladni múzea je možné platiť v hotovosti alebo prostredníctvom platobnej karty. SNM-Múzeum Bojnice zároveň ako platidlo akceptuje pri splnení všetkých náležitostí  aj Kultúrne poukazy vydávané Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Vo vstupnom poplatku je zahrnuté aj povolenie fotografovať a filmovať. Prosíme návštevníkov, aby pri fotografovaní a filmovaní rešpektovali návštevnícky poriadok a nepoužívali blesk.

Prehliadka zámku a jaskyne

Dospelý 1 osoba
13,00 €
Dôchodca nad 62 rokov, študent do 18 rokov, držiteľ ISIC, EURO 26, držiteľ ZŤP, držiteľ ZŤP-S so sprievodcom
8,50 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov
6,00 €
Dieťa od dovŕšenia 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov
3,00 €
Dieťa do dovŕšenia 3 rokov
Zdarma
Držiteľ ICOM, UNESCO, ICOMOS, ZMS
Zdarma
Vstup na I. nádvorie
1,00 €

Individuálne prehliadky

Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním (vstup max. 4 osoby)
150,00 € / 90 min.
Individuálna prehliadka s fotografovaním a filmovaním (vstup 5 až 10 osôb)
300,00 € / 90 min.

Špeciálne programy

Vstupné na špeciálne programy je účtované podľa samostatného cenového výmeru. Podrobnejšie informácie nájdete priamo v popise konkrétneho podujatia.

Pravidelný bezplatný vstup

Na základe príkazu Ministerstva kultúry SR na zvyšovanie návštevnosti a dostupnosti kultúrnych služieb je prvú stredu v mesiaci vstup na prehliadku expozície SNM-Múzea Bojnice ZDARMA. Vstup je umožnený výlučne na základe vstupenky, ktorú dostanete v pokladni múzea, kde nahlásite príslušný počet osôb.

Upozorňujeme návštevníkov, že vzhľadom na zvýšený záujem o bezplatnú návštevu múzea nie je vylúčené, že múzeum nebude môcť uspokojiť záujem všetkých hostí.