Zámok včera a dnes

Digitálna expozícia „Zámok včera a dnes“ zachytáva prostredníctvom historickej fotodokumentácie premeny Bojnického zámku a jeho okolia v kontraste s prítomnosťou. S využitím moderných technológií môže návštevník interaktívne prebádať obdobie najvýznamnejších premien a udalostí posledných dvoch storočí.
UPOZORNENIE: Expozícia je momentálne presťahovaná do novosprístupnených priestorov Huňadyho veže, kde bude verejnosti predstavený v úvode hlavnej sezóny (apríl 2024).

Multimediálna prezentácia