Skip to main content

Fond Knižnice Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice tvorí viac ako 11 tisíc kníh. Zameranie knižnice vychádza z poslania múzea, a tým sú dejiny umenia a dejiny všeobecne. Knihy sa do knižnice dostávali rôznym spôsobom, väčšinou nákupom. No prichádzali aj zvozom z rôznych kaštieľov a kláštorov, darovaním alebo ako pozostalosť. Nevšedný osud jednej zaujímavej knihy si teraz predstavíme.

Autor: Otakar Dorazil
Názov: Mezinárodní Červený kříž v historii světové
Vydal: Československý Červený kříž, Praha, 1927, 300 s.

Titulná strana knihy

Otakar Dorazil (1889 – 1979) bol technickým inžinierom, no vyštudoval aj históriou. Pôsobil ako stredoškolský pedagóg dejín na jednom z pražských gymnázií. Ešte pred prvou svetovou vojnou bol propagátorom zakladania knižníc. Publikoval viacero historických prác. V roku 1926 v rozsiahlom diele spracoval dejiny Medzinárodného Červeného kríža, v kontexte Európy 19. a 20. storočia. Na svoju prácu mohol byť pyšný, keďže túto tému v prvej Československej republiky (ČSR) dovtedy nikto tak podrobne nespracoval. Jeden výtlačok knihy zaslal na Pražský hrad.

Adresátom bol JUDr. Přemysl Šámal (1867 – 1941). Vyštudovaný právnik sa už pred a počas prvej svetovej vojny zapojil do protimonarchistického odboja. Po vzniku 1. ČSR sa na krátke obdobie stal pražským starostom a poslancom národného zhromaždenia. V roku 1919 prijal ponuku a stal sa kancelárom prezidenta republiky. Tento post zastával dve desaťročia pre oboch prvorepublikových prezidentov Tomáša Garrigue Masaryka i Eduarda Beneša. Po rozpade 1. ČSR otvorene vystupoval proti nacistickému režimu. Aj so svojou rodinou bol nemeckou políciou prenasledovaný a väznený.

Otakar Dorazil do svojej knihy vpísal toto venovanie: „Panu kancléři Republiky Dr. Př. Šámalovi / oddaný Ing. O. Dorazil / 23. XII. 1926.“ Ďalší osud knihy môžeme iba predpokladať. Kancelár Přemysl Šámal býval v Prahe a knihu mal uloženú vo svojom byte na Karmelitskej ulici č. 14. V roku 1940 ho v byte zatkli príslušníci gestapa. Väznený bol v Berlíne, domov sa už nevrátil. Zomrel v jednej z berlínskych nemocníc. Jeho syn Jaromír Šámal (1900 – 1942), profesor entomológie, bol rovnako ako otec ilegálnym príslušníkom protinacistického odboja. Po atentáte na ríšskeho protektora Reinharda Heydricha ho gestapo v rámci masívneho zatýkania zaistilo a bez súdu popravilo. Manželku uväznili v koncentračnom tábore a dvoje detí odvliekli do Nemecka na „prevýchovu“. Ich pražský byt gestapo zrejme prehľadalo a vypratalo. Majetok sa roztratil, vrátane kníh. Kniha Otakara Dorazila sa rôznymi cestami dostala do neznámeho antikvariátu. Tam si ju v roku 1962 všimol zamestnanec bojnického múzea a za vtedajších 14 korún ju zakúpil. Do prírastkového zoznamu knižnice múzea v Bojniciach bola zapísaná 14. novembra 1962. V knižnici Slovenského národného múzea – Múzea Bojnice sa nachádza aj po polstoročí.

Zdroj:
https://www.osobnostivalasska.cz/osobnost/otakar-dorazil/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Přemysl_Šámal

A utor: Erik Kližan, knihovník, SNM-Múzeum Bojnice