Skip to main content

SNM-Múzeum Bojnice má pre návštevníkov k dispozícii aktuálne dva prehliadkové okruhy. Každý z nich je jedinečný svojou trasou aj obsahom. Absolvovaním oboch prehliadkových okruhov spoznajú návštevníci všetky krásy zámku a múzea v ňom sídliacom.

Nápomocným pri objavovaní Bojnického zámku je návštevníkom od leta 2022 multimediálny sprievodca MUZEUM.GUIDE. Ten návštevníkov upozorní na dôležité informácie a zaujímavé doplnenia.

Sprievodca okrem textových a obrazových podkladov prináša aj zvukový záznam sprievodných textov, ktoré poslucháčov prevedú jednotlivými zastaveniami prehliadkovej trasy.

Načítať si obsah MUZEUM.GUIDE je možné s využitím tabletu či smartphonu prostredníctvom QR kódu či zabudovaného NFC čipu.