Skip to main content

Bojnický zámok má veľkolepú romantickú podobu, ktorú však treba udržiavať, aby sa aj budúce generácie mali čím kochať. Preto stále prebiehajú práce na obnove, počas ktorých sa zistili viaceré nové skutočnosti. Osvetľujú najstaršie stavebné dejiny a posúvajú naše poznatky o histórii zámku do nového svetla. Rekonštrukcia priestorov bývalej komory na treťom nádvorí v roku 1993 nám priniesla okrem listiny datovanej rokom 1895, teda v čase neogotickej prestavby zámku, aj ďalšie prekvapenie. Umeleckohistorický prieskum potvrdil, že sme objavili najstaršie dvere na Bojnickom zámku, ktoré tu boli už v čase, keď majiteľmi vtedajšieho hradu a panstva postupne boli: Uhorský palatín a knieža Ladislav z Opole (majiteľ od roku 1367), po ňom palatín Leustach z Jelšavy (majiteľ 1393 – 1427) a napokon rod Noffry, pôvodom z Florencie (majitelia 1430 – 1485).


Celkový pohľad na dvere a portál

 

Železné gotické dvere boli vyrobené v období prvej polovice 15. storočia, avšak s použitím ešte starších kusov z druhej polovice 14. storočia na podklad dverí. Pri výrobe týchto kovových dverí bol použitý starší materiál, čo je zreteľne vidieť zo sekundárneho umiestnenia dvoch železných plátov v ľavej časti dverí, ktoré majú otvory s kľúčovými dierkami. Dvere sú zhotovené z jednotlivých kusov hrubých železných plátov, ktoré sú navzájom pospájané kovanými nitmi. Povrch dverí pokrýva a zároveň spevňuje sieť plochých železných pásov, ktorá vytvára štruktúru kosoštvorcových polí.

Detail vrchnej časti dverí

 

Dvere sa zatvárajú pomocou dvoch kovaných petlíc, pričom oká na zatvorenie sú osadené v ostení portálu. Rovnako v ostení sú aj dva pánty, na ktorých sú dvere zavesené. Portál je jednoduchý, v hornej časti je polkruhovo ukončený. Kamenné časti potvrdzujú, že na tento portál boli použité tri rozdielne druhy kameňa a portál bol z nich sekundárne zostavený. Vrchná časť portálu bola ešte upravená, vysekaná pre gotický oblúk dverí.

Detail železných plátov dverí

 

Ďalšie zaujímavé zistenie je, že portál aj dvere boli na miesto, kde sa dnes nachádzajú sekundárne prenesené. Stalo sa tak pravdepodobne počas barokovej prestavby hradu, okolo polovice 17. storočia. Pri čelnom pohľade na dnešné umiestnenie portálu a dverí je zrejmé, že tento prenos musel byť realizovaný ešte pred poslednou rozsiahlou neogotickou prestavbou na prelome 19. a 20. storočia. Vrchnú časť portálu totiž prekrýva klenba, ktorá nesie schodište postavené počas neogotickej prestavby.

Detail dverí s otvorom na kľúč

 

Najstaršie dvere na Bojnickom zámku sú síce ukryté pred pohľadmi bežných návštevníkov, ale prostredníctvom ich príbehu sme sa snažili priblížiť ďalší kus skladačky z bohatej stavebnej histórie zámku.

Detail petlice

 

Detail kovaného nitu

 

Autorka: Katarína Malečková, SNM – Múzeum Bojnice
Foto: SNM – Múzeum Bojnice