Skip to main content

Po krádeži v roku 1933 bol spodný rad obrazov odvezený do Vlastivedného múzea v Bratislave. Uložili ich vo filiálke Zemskej banky a preto boli v relatívne dobrom stave. Avšak obrazy z horného radu pocítili dopad krádeže. Tabule, ktoré zlodeji po krádeži najprv na tri dni zakopali do zeme a neskôr uložili do otvoreného vlhkého priestoru, popraskali a následne sa k nim pridružili aj iné poškodenia. Na dôvažok páchatelia ešte orezaním stenčili zadné strany dosiek oltárnych tabúľ tak, aby sa im zmestili do zhotovených kufrov. Kvôli ich celkovému zlému stavu boli prevezené na reštaurovanie do Prahy. Pobudli tam 61 rokov. Počas nich bola otázka navrátenia oltára na Slovensko a do Bojníc opakovane otváraná.

Prvé snahy o návrat sa začali už v roku 1935, keď o to žiadali viaceré organizácie, napríklad Muzeálna slovenská spoločnosť v Turčianskom sv. Martine alebo Spoločnosť slovenského vlastivedného múzea v Bratislave. Odpoveďou bol list z roku 1935 od riaditeľa Spoločnosti vlasteneckých přátel umění Dr. Vincenta Kramáře, ktorý ako dôvod odmietnutia žiadosti uviedol, že obrazy sú silne poškodené a je nutné ich reštaurovať. Zároveň odporučil uloženie diel len v múzeu, ktoré má k dispozícii stálu reštaurátorskú dielňu. Po vzniku múzea v Bojniciach nasledovalo niekoľko ďalších neúspešných pokusov o návrat oltára. Až po udalostiach v roku 1989 došlo k opätovnému nastoleniu otázky Bojnického oltára. K jeho návratu vo veľkej miere prispel svojím neúnavným bojom riaditeľ bojnického múzea, Mgr. Ján Papco. Téma návratu bola spopularizovaná a spolitizovaná v citlivom čase rozdelenia Česko-Slovenska. Nové rokovania sa rozbehli v roku 1993 pod záštitou Zmluvy o vysporiadaní hodnôt kultúrneho dedičstva medzi Českou a Slovenskou republikou. Bola zriadená spoločná česko-slovenská komisia, kde Múzeum Bojnice vystupovalo ako nárokovateľ vydania tabúľ Bojnického oltára do Bojníc.

Mgr. Papco s oltárnym obrazom

Oltár do Bojníc priviezli 15. decembra 1995 a jeho slávnostná inaugurácia sa uskutočnila o tri dni neskôr. Uložený bol v klimatizovanom priestore Päťhrannej veže. Z inaugurácie Slovenská televízia vysielala živý prenos, medzi prítomnými hosťami bol aj vtedajší premiér Vladimír Mečiar, predseda parlamentu Ivan Gašparovič a minister kultúry Ivan Hudec. Podľa želania grófa Pálfiho mal byť oltár inštalovaný v zámockej kaplnke. Jeho prianie sa naplnilo až v roku 2013, kedy bol originál oltára umiestnený do špeciálne klimatizovanej vitríny, na miesto, kam patrí.

Autorka :  Mgr. Andrea Smitková, SNM-Múzeum Bojnice

Prečítajte si aj:
Bojnický oltár
Krádež Bojnického oltára