Skip to main content

Dnešná podoba Bojnického zámku pochádza z rozsiahlej neogotickej prestavby realizovanej na prelome 19. a 20. storočia. Po ukončení hlavných stavebných etáp v roku 1910 bola zastavaná plocha celého objektu 4000 m2. V prestavovanom hrade bol zavedený aj vodovod a splachovacie toalety, čo bolo na vtedajšie pomery veľkým pokrokom. Svetlo zabezpečovali acetylénové lampy. Stavebné práce stáli približne tri milióny korún a v zámku bolo 182 miestností, z toho asi 50 obytných izieb.

Dvere s tajomstvom Veľmi zaujímavým dokladom o hospodárskych pomeroch vtedajšej doby ako aj jednotlivých ľuďoch, ktorí sa podieľali na realizácii prestavby je listina datovaná rokom 1895. Bola objavená v dvojplášťových dverách v roku 1993, pri rekonštrukcii priestorov bývalej komory na treťom nádvorí v nasledovnom znení:

V tomto papieri sa podpísaný tý remeselníci, ktorý v roku 1895 robili robotu stolársku a šlosiarsku, robota stolárska bola od stolára pána Herodek Ján Prievidzkého majstra okna a dvere. Robota šlosiarska bola z Prešporka od pána Mártona Lajosa šlosiarkeho majstra. Stolársky tovariši robili Herodek Sandor a Krajcsovics Jozef rodaci z Prievidzi. Šlosiari boli z Prešporku Bajer Leonhard rodak z Prešporka a Janik Ján rodák z Valese Turócz. Rychtar Bojniciach bol vtedy Zmeškal Jánoss, šlosiarsky majster. Krčmár bol žid Marco Jakub. Vino bolo po 40 kr liter. Pivo bolo 32 kr liter. Mäso bolo Kilo hovadzina 40 kr. Telacina 36. Notarius bol v Bojniciach Roszderka Jozef. Portér v zámku bol Ujsagš Diones, komornik bol Sváb Jozsef. Kasznár bol Hajdu Jozsef. Oberferser v Prievidzi bol Ludonsky v Grofovom pánstve. Služny bol Modranyi Ivan. Mislite si na nas, kdo toto čitať bude volakedy. Spominajte nás, že sme mi boli vesely ludia a zabavlivy. 

Bajmocz 1895 16/januar  Janik János šlosiar

Táto listina má dnes viac ako stodvadsať rokov. Je pre nás veľmi vzácnym a cenným dokumentom. Autentický text listiny je zaujímavý i poučný zároveň. Zo zápisu Jána Janíka, šlosiara, t.j. zámočníka sa dozvedáme mnoho údajov. Akí remeselníci pracovali počas prestavby bojnického zámku, kto bol richtárom, notárom  i krčmárom v Bojniciach, ako aj kto slúžil u grófa. Rovnako sú zaujímavé ďalšie údaje o vtedajších cenách vína, piva a mäsa. Záverečné vety listiny sú napísané tak, akoby pisateľ počítal s tým, že túto listinu raz ktosi objaví a prečíta si ju.

 

Autorka: Mgr. Katarína Malečková, SNM-Múzeum Bojnice