Skip to main content

Cestovanie sa v dnešnej dobe berie ako samozrejmosť. Mnohí z nás precestujú za svoj život veľa krajín a exotických miest. Cestovanie je dostupné tak, ako nikdy predtým. No ak náhodou z akýchkoľvek dôvodov nemôžeme cestovať, vieme si veľmi rýchlo – jedným kliknutím – pozrieť cudzie kraje na videu či fotografiách. Tieto nám môžu poslúžiť na vytvorenie vizuálnej predstavy o vybranej destinácie. V minulosti cesty do vzdialených krajín často predstavovali pre jednotlivca obrovský zážitok na celý život. Pod vplyvom mnohých faktorov sa záujem o turizmus, ako ho poznáme dnes, začína zintenzívňovať v 19. storočí.

Aj umelci podnikali rôzne poznávacie cesty, obľúbené bolo Taliansko, Francúzsko a aj iné zväčša európske krajiny. Tam spoznávali a študovali diela starých majstrov. Tieto cesty sa pre mnohých umelcov stali nesmiernym zážitkom a nakoniec aj inšpiráciou pre celý život. Ak sa náhodou jednalo o exotické krajiny, tento zážitok sa ešte znásobil.

Aj dánsky maliar Niels Simonsen (1807 – 1885) čerpal inšpiráciu zo svojich ciest po severnej Afrike. V roku 1839 bol v Alžírsku, kde vytvoril množstvo skíc, ktoré mu neskôr poslúžili ako podklad k mnohým kompozíciám. Tieto orientálne výjavy sa stali veľmi populárnymi. Maliar často využíval kompozíciu s plachetnicou, figúrami odetými v orientálnom odeve a pokúšal sa čo najvernejšie, no až idealizovane, zachytiť atmosféru Alžíru. Náladu a pocity sa mu darilo zachytiť koloristicky na vysokej úrovni.


V Obrazárni Bojnického zámku je vystavená olejomaľba v tomto duchu pod názvom Piráti (XI-1854). Maľba je signovaná, datovaná rokom 1844, aj s miestom vzniku Mníchov.

Simonsen od roku 1834 žil v Mníchove a v roku 1842 sa stal členom Mníchovskej akadémie. Neskôr mu ponúkli aj profesorské miesto, ktoré však odmietol. Mníchovská akadémia ovplyvnila jeho spôsob práce, techniku a tam nadviazal aj kontakty s mnohými nemeckými umelcami. Na jeseň roku 1845 uprednostnil pozvanie na návrat do Dánska, priamo od dánskeho kráľa Kristiána VIII., keďže dostal podobnú ponuku ako v Mníchove.

Dielo „Piráti“ vzniklo ešte pred jeho návratom do Dánska. Na maľbe je spodobená predná časť plachetnice, na ktorej piráti nabíjajú delá a pripravujú sa na útok. Kapitán stojaci pod stožiarom vydáva posledné rozkazy, muži sú sústredení okolo dela. Piráti sú rozmiestnení v dynamickej kompozícii, každý je v pohybe a vie, čo je jeho úlohou. V pozadí sa už blíži ďalšia plachetnica. Maľba s témou pirátov je v zbierkach SNM – Múzea Bojnice ojedinelá. Dielo bolo podľa inventárnej knihy zakúpené do zbierok múzea v roku 1965 od istého učiteľa z Kamenca pod Vtáčnikom (okres Prievidza).

Autorka: Mgr. Andrea Smitková, SNM-Múzeum Bojnice

 

BRICKA, Carl Frederik, Dansk biografisk lexikon : tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537-1814 Kjøbenhavn : Gyldendal, 1887-1905, s. 596-599.

THIEME, U., BECKER F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, Leipzig, W. Engelmann, 1907-50, s. 33.