Skip to main content

Po smrti grófa Jána Pálffyho (2. júna 1908) sa jeho obrovská umelecká kolekcia, ktorej budovaniu venoval veľkú časť života, rozpadla, skončila tak, že dedičia si časť zbierok nechali, časť prenechali štátu a ostatné predali konzorciu starožitníkov, ktoré potom zbierky rozpredávalo prostredníctvom dražieb, ale aj mimo nich.

Obrazáreň začiatkom 20. storočia, portrét grófa vpravo nad dverami

Ale predsa z tohto veľkého súboru zostali predmety, ktoré sú dnes roztrúsené nielen v slovenských inštitúciách, ale po celom svete. Vo väčších či menších súboroch ich obdivujú návštevníci a my stále dúfame, že na trhu so starožitnosťami sa časom vynoria ďalšie predmety z grófovej zbierky, ktoré obohatia verejné zbierky. A práve tento prípad sa stal aj vlani, keď v galérii s umením, v ďalekej Kanade sme našli portrét grófa Jána Pálffyho, posledného šľachtického majiteľa Bojnického zámku. Bolo to neuveriteľné, pretože tento portrét pôvodne bol kedysi súčasťou portrétnej galérie Pálffyovcov a nachádzal sa v bojnickej zámockej Obrazárni. Je uvedený v ručne písanom inventári ešte za života grófa v roku 1905 ako portrét Jeho excelencie grófa Jána Pálffyho v uhorskom odeve a s textom Piloty Munchen 1858. Taktiež je napísaný v pozostalostnom inventári, ručne spísanom po smrti grófa v roku 1908. Časť tohto pozostalostného inventára obsahujúca obrazy, miniatúry, grafiky a reliéf bola vydaná tlačou Jánosom Peregrinim v roku 1909 v Budapešti. A tu je portrét grófa Jána Pálffyho uvedený tretíkrát, s. 17, položka č. 12. Okrem toho obraz je publikovaný aj v knihe, ktorú zostavil Samu Borovszky: Pozsony Vármegye – Magyaroszág Vármegyési és Városai, Budapest 1898, s. 735.

Karl Theodor von Piloty, portrét grófa Pálffyho, pôvodne v obrazárni v Bojniciach

Samotný portrét má tvar oválneho medailónu, ktorý je osadený v iluzívnom obdĺžnikovom ráme s antickými motívmi. Portrét lemuje text: IOANNES E COMITIBVS PÁLFFY AB ERDŐD a tiež pás s motívom vajcovca. Iluzívna architektúra za portrétom má podobu portálu po stranách s dvomi pilastrami s kanelúrami, na pätkách a hlavicami s motívom vajcovca a štvorlístkov. V rímse je text: OMNIA CUM TEMPORE s triglifmi a kvapkami po stranách.

Autorom obrazu je známy nemecký maliar a profesor Akadémie výtvarných umení v Mníchove Karl Theodor von Piloty, (1826 – 1886). Gróf Pálffy pózoval maliarovi najmenej dvakrát, ako to dokazujú jeho známe portréty, ktoré boli pôvodne umiestnené v Bojniciach a Pezinku. Bojnický portrét má podobu poprsia v bočnom profile a hlavu má pootočenú vľavo s pohľadom upretým do diaľky. Grófovu oválnu tvár lemovanú svetlohnedými vlasmi sčesanými nabok dopĺňa polovičná brada s fúzami upravená podľa dobovej módy. Rovnako módny je jeho odev v podobe sivočiernej mentienky, ktorá je na pleciach lemovaná kožušinou a ozdobným lemom.

Karl Theodor von Piloty, portrét grófa Pálffyho, pôvodne v Pezinku

Pri porovnaní s druhým portrétom Pálffyho od von Pilotyho, na ktorom je namaľovaná celá postava grófa je zrejmé, že obidva vznikli takmer v rovnakom čase. A to preto, lebo zobrazený Ján Pálffy má takmer identický účes a úpravu tvare. Zobrazená celá postava grófa v čiernom šate s mohutným plášťom prehodeným cez plecia stojí pred drapériou. Tvár má namaľovanú z poloprofilu, pravú ruku opretú o kreslo, ľavou pridržiava šabľu a vedľa neho stojí pes menom Pluto. Tento obraz bol pôvodne súčasťou inventára Pezinského zámku a odtiaľ bol odvezený dedičmi do Rakúska. Dnes sa nachádza v zbierkach zámku Belveder vo Viedni.

Autor: Katarína Malečková, SNM – Múzeum Bojnice