Skip to main content

SNM-Múzeum Bojnice sprístupnilo verejnosti v rámci nového prehliadkového okruhu výstavu pod názvom Sprítomnenie pamäti.

„Bojnický zámok je miestom pamäti, kde sa po stáročia ukladajú a prelínajú nové a nové vrstvy historických skutočností. Toto vrstvenie prebieha v zámku aj dnes a bude pokračovať  i naďalej. Aj priestor Západného krídla, ktorý vznikol z bývalej sýpky, dostal minulý rok novú architektonickú vrstvu pre účely výstav a expozície. Ľudská pamäť je prchavá. Na podporu spomínania preto využíva tzv. miesta pamäti, ktorými  môžu byť múzeum, archív ale aj pamätník,“ uviedla kurátorka výstavy Andrea Smitková.

Na výstave sú vedľa seba umiestnené diela sochára Jozefa Damka a maliara Dávida Bátoru. Spojenie diel týchto dvoch autorov prináša komparáciu umeleckého uvažovania o histórii z obdobia prelomu 19. a 20. storočia a toho súčasného.

Veľkú časť tvorby sochára Jozefa Damka v prvej tretine 20. storočia predstavujú pamätníky, ktoré realizoval prevažne v Budapešti. Väčšina prezentovaných diel na tejto výstave sú návrhy k sochárskym realizáciám. Z tohto dôvodu materiálovo prevažuje hlina a sadra. V nich ľahšie hľadal správnu formu.

Iný prístup zachytávania pamäti sprostredkuje v maľbách Dávid Bátora. Zameriava sa na pamäť odchádzajúcu až miznúcu. V jeho maľbách sú deštruované architektúry vymazávané
z reálneho života nezáujmom ľudí a zároveň prirodzenou pohlcujúcou činnosťou prírody. V jeho maľbe sa prelínajú história a súčasnosť až do chaosu, strácame orientáciu, postupne prestáva byť jasné, o aké miesta sa jedná.

Výstava je prístupná počas otváracích hodín múzea denne od 9:00 do 17:00 hodiny. Umiestnená je na Huňadyho prehliadkovom okruhu, ktorý bol verejnosti sprístupnený v júli tohto roka.